Người phát ngôn: Ông Hoàng Quốc Nhã, UV BTV Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn.

Điện thoại: 0943543888, 0962483339