DANH SÁCH CÁN BỘ CC CƠ QUAN UBND THỊ TRẤN

 

1

Hoàng Quốc Nhã

UV BTV huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND

0943543888, 0962483339

2

Nguyễn Kim Tình

PBT - CT.HĐND

0978147617

3

Trần Trí Thảo

UVBTV Đảng ủy; PCT.UBND

0912676872

4

Phạm Hồng Lĩnh

ĐUV; CB VH

0987230783

5

Đinh Văn Độ

ĐUV; Thị đội trưởng; UVUBND

0979962278

6

Trần Đình Hải

ĐUV; Trưởng công an; UVUBND

0973135016

7

Trần Quốc Dũng

ĐUV; PCT. HĐND

0976466797

8

Nguyễn Thị Kim Dung

UVBTV Đảng ủy; CT. UBMTTQ

0973277155

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

ĐUV; CT. Hội LHPN

0984070865

10

Trần TiếnTrình

ĐUV; CT. HND

0979121820

11

Lê Khắc Phú

CT. HCCB

0905152172

12

Trư­ơng Quang Quyết

ĐUV; Bí thư Đoàn TN

0964355488

13

Phạm Thị Lan Anh

Ban NS

0983966345

14

Đinh Đức Thiện

VP/UBND

0973475630

15

Lê Thị Phong Lan

Kế toán

0983185082

16

Trần Thị Thùy

VP/TK

0915323974

17

Trần Thị Thanh Thảo

VHCS

0972118985

18

Nguyễn Kim Thanh

Tư pháp

0972749223

19

Phan Văn H­ưng

Môi trường

0915477267

20

Lê Thị Tuyết

Địa chính

0972558608