Đồng chí Bí thư Đảng ủy, CT.UBND Thị trấn chủ trì Hội nghị chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ
13/08/2019 04:42
Sáng ngày 13/8/2019, đồng chí Hoàng Quốc Nhã, UVBTV HU, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức để quán triệt các nội dung chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị trấn năm 2019.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, CT.UBND Thị trấn chủ trì Hội nghị chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ

Thực hiện Kế hoạch số 52?KH-UBND ngày 5/8/2019 của UBND huyện Hương Khê về tổ chức nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019.

Sáng ngày 13/8/2019, đồng chí Hoàng Quốc Nhã, UVBTV HU, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức để quán triệt các nội dung chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị trấn năm 2019.

Tham gia Hội nghị có các đ/c trong BTV Đảng ủy, toàn Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Thị trấn, Bí thư các Chi bộ 3; 16; trường THCS Thị trấn, trường Tiểu học Thị trấn.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 nhằm mục đích thực hiện cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương tư thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “ Về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”

Thông qua diễn tập bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và Nhân dân địa phương.

Đ/c Hoàng Quốc Nhã, UVBTV HU, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn đã quán triệt sâu sắc kế hoạch diễn tập của UBND huyện đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Thị trấn cần làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, cụ thể, toàn diện từ nội dung, kịch bản, trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác diễn tập, nhưng phải sát với tình hình thực tế của địa phương,  không phô trương, lãng phí. Tham gia diễn tập phải đảm bảo đúng, đủ thành phần và tuyệt đối đảm bảo an toàn về người cũng như tài sản. trong quá trình tổ chức diễn tập không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương và Nhân dân. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo mật và các qui định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Tác giả: Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban biên tập