Thị Trấn tổ chức gặp mặt tặng quà người có công, nhân ngày thương binh liệt sĩ
28/07/2022 11:14
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Sáng ngày 26/7, Đảng ủy, UBND thị trấn huyện tổ chức gặp mặt trên 300 đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Sáng ngày 26/7, Đảng ủy, UBND thị trấn huyện tổ chức gặp mặt trên 300 đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7;
Thị Trấn tổ chức gặp mặt tặng quà người có công, nhân ngày thương binh liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Sáng ngày 26/7, Đảng ủy, UBND thị trấn huyện tổ chức gặp mặt trên 300 đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn.