Đảng ủy Thị trấn tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng ,sơ kết 5 năm thực hiện NQ- 18;19 của BCH TW
13/07/2022 10:20
Chiều ngày 13/7/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Thị Trấn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.
Đảng ủy Thị trấn tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng ,sơ kết 5 năm thực hiện NQ- 18;19 của BCH TW

 Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung, HUV Phó trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hiền Phó chánh văn phòng Huyện ủy cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng, UBKT Huyện ủy.

                        Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Trần Trí Thảo, Phó Bí thư đảng ủy thông qua báo cáo...

   Sau khi học tập, tiếp thu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Thị Trấn đã khẩn trương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân và tiến hành việc sáp nhập các hội xã hội, hội đặc thù cấp xã; bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách; sáp nhập tổ dân phố , bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố  có hiệu quả..

Đồng chí Nguyễn Kim Tình PBT Đảng Ủy, Chủ tịch UBND Thị Trấn báo cáo...

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Thị Trấn đã khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh covid-19 vừa đẩy mạnh các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công Tác phát triển Đảng viên mới được quan tâm đén nay kết nạp được 6/7 đảng viên, Thành lập mới chi bộ trạm y tế thị trấn.Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, găn vơi thực hiện gnhij quyết TW 4  khóa XII bằng việc tuyên truyền , quán triệt các chuyên đề.Khởi công thi công nhà văn hóa TDP 9, thẩm định xong nhà văn hóa TDP 5,6… Đến nay Thị trấn cơ bản đạt chuẩn 2/9 tiêu chí gồm gồm: Tiêu chí an ninh trật tự đô thijvaf tiêu chí việc làm, thu nhập bình quân,hộ nghèo đô thị, Trong năm 2022, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn thêm 3 tiêu chí gồm: Thông tin truyền thông đô thị ; văn hóa thể thao đô thị; hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn HUV, Bí thư đảng ủy ,CTHĐND phát biểu...

Các chủ trì điều hành hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư trường THCS Chu Văn An  phát biểu... 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung chủ tịch MTTQcThị trấn phát biểu...

Đồng chí Trần Tiến Trình phó chủ tịch UB Thị trấn phát biểu...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được cấp ủy, UBKT Đảng ủy Thị Trấn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Nguyễn Thi Mỹ Dung,HUV, Phó Phó trưởng ban dân vận, ghi nhận kết quả đạt được củathị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết số 18,19 của Trung ương cũng như công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Mong muốn thời gian tới thị trấn sẽ phát huy hơn nữa.

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt - Nguồn: ban biên tập