Thị trấn sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 02/NQ-HU của BTV Huyện ủy về xây dựng văn minh đô thị
13/09/2019 06:29
Sáng ngày 13/9/2019 Thị trấn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HU của BTV Huyện ủy về xây dựng văn minh đô thị
Thị trấn sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 02/NQ-HU của BTV Huyện ủy về xây dựng văn minh đô thị

 

 

Đ/c Hoàng Quốc Nhã UVBTV HU, Bí thư Đảng ủy, CTUBND Thị trấn báo cáo kết quả 03 năm thực hiện tại Hội nghị

 Về tham dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Đ/c Hoàng Công Lý, UVBTV HU, PCT UBND huyện, đ/c Nguyễn Kim Tú, UVBTV HU, PCT HĐND huyện, Đồng chí Trần Quốc Bảo, UVBTVHU, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, các đ/c trong BTV Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Đ/c Hoàng Quốc Nhã, UVBTV HU, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn, các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, MTTQ, các thành viên BCĐ VMĐT Thị trấn, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng các tổ dân phố, công an viên, thôn đội trưởng, bí thư các chi đoàn, chi hội và các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong toàn Thị trấn. 

 

Đồng chí Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Đ/c Hoàng Công Lý, UVBTV HU, PCT UBND huyện và các đại biểu tham gia Hội nghị

Là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện với diện tích tự nhiên 534,27 ha, địa giới hành chính giáp với 5 xã (Lộc Yên, Phú Phong, Gia Phổ, Phú Gia và Hương Long); Dân số có 3.342 hộ, 11.883 nhân khẩu; Đảng bộ Thị trấn hơn 850 đảng viên, sinh hoạt tại 24 Chi bộ. Được sự quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và giúp đỡ của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng của huyện, đặc biệt việc ban hành Nghị quyết 02-NQ/HU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng” Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tạo chủ trương, định hướng phát triển cho thị trấn; Đảng bộ và nhân dân đồng tình nhất trí cao; Đội ngũ cán bộ từ Thị trấn đến tổ dân phố đoàn kết, tích cực trong công việc.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về xây dựng văn minh đô thị. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan văn minh đô thị bằng nhiều hình thức đa dạng như Hội nghị, tập huấn, truyền thanh, panô, áp phích, khẩu hiệu phát động toàn dân, tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị.

Chỉ đạo tổ chức 5 lớp học tập quán triệt Nghị quyết 02-NQ/HU, Chương trình hành động 04-CTrHĐ/ĐU, ngày 20/7/2017 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, kết quả đảng viên tham gia 709/763 đạt tỷ lệ 92,9%. UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉ lệ đoàn viên, hội viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết đạt trên 80%.

          Công tác tuyên truyền xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tiếp tục được tập trung đẩy mạnh với nhiều nét mới trong phương thức tiếp cận, truyền tải đến đối tượng tiếp nhận, đã có trên 200 tin, bài, phóng sự về xây dựng văn minh đô thị, được phát ở Đài TH tỉnh, Huyện, hàng trăm lượt tuyên truyền trên trang  facebook, Trang thông tin điện tử Thị trấn Hương khê thu hút hàng chục nghìn lượt người theo dõi, chia sẻ .

          Đại diện lãnh đạo thị trấn chủ trì 75 cuộc họp Nhân dân (ở TDP) để tuyên truyền VMĐT thu hút hơn 40 ngàn lượt người tham gia.... tiến hành lắp đặt thêm 01 bảng điện tử tại cơ quan, 05 cụm loa truyền thanh công cộng; lắp đặt 09 lượt cụm Pa nô; 350 biển apphic dọc tuyến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hồ Chí Minh; phát hành 40 đĩa CD tuyên truyền về nội dung xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; phối hợp Phòng Kinh tế hạ  tầng tập huấn công tác quản lý nhà nước về đô thị cho hơn 200 lượt cán bộ cốt cán.

       Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể đã tổ chức hơn 400 lượt sinh hoạt, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền văn minh đô thị cho với gần 15 ngàn lượt đoàn viên, hội viên tham gia.

 

 

  

         Ban Thường vụ Đảng ủy Thị Trấn đã ban hành kế hoạch số 07- KH/ĐU ngày 18/7/2016; Chương trình hành động số 04-CTHĐ/ĐU ngày 20/7/2016 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện quyết 02-NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy. Hàng năm ban hành các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị với với nội dung, phần việc cụ thể; làm việc các TDP về từng chuyên đề và ban hành các thông báo kết luận cụ thể, hướng dẫn, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ chức, ngành, đoàn thể; ban hành các kế hoạch chung, kế hoạch khung và khung kế hoạch đến tận từng TDP; các văn bản quy  định của nhà nước, chế tài đối với từng mục, nội dung...Hàng tháng, quý tổ chức kiểm tra và đánh giá kịp thời những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém và ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, trong 3 năm ban hành (5 nghị quyết chuyên đề về VMĐT; 02 chương trình hành động; 5 Đề án; 8 quyết định về ban chỉ đạo, đoàn công tác; 37 thông báo kết luận; 72 công văn; 17 kế hoạch; 7 kế hoạch khung tổng thể; 59 khung kế hoạch TDP...). MTTQ, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động của các tổ chức; xây dựng kế hoạch năm được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt và nhiều kế hoạch, hướng dẫn cụ thể khác.

            Trong 3 năm qua, phát động nhân dân làm mới hơn 20km đường giao thông rộng 3,5 - 9m, 13km mương thoát nước tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng; đầu tư ngân sách nhà nước xây dựng mới đường Đặng Tất, Ngô Đăng Minh; Cao Thắng, Nguyễn Tuy... giá trị gần 16 tỷ đồng,.. đến nay thị trấn có trên 94,5% đường được bê tông nhựa hóa đảm bảo chất lượng. Khởi công xây dựng công trình chợ huyện giá trị hơn 110 tỷ đồng; Tập trung  chỉ đạo xây dựng Tổ dân phố kiểu mẫu (TDP 1 đạt 100% các tiêu chí đề ra); xây dựng được 50 km đường điện chiếu sáng trong khu dân cư nâng tổng trên 54km đường có điện chiếu sáng đạt trên 88,5%; chỉnh trang 180 vườn đẹp, trên 620 hộ vôi ve, làm mới tường rào; có 340 nhà ở hộ dân được làm mới kiên cố (trong đó xóa dột nát 25 nhà)... tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng. Huy động được hơn 18.600 ngày công tham gia chiến dịch, sẽ phát được 30 km hành lang trên các tuyến đường, nạo vét, khơi thông 25 km mương, cổng rãnh; đào, đắp trên các tuyến đường với 9.800 mđất đá các loại; hơn 5.000m2 đất được hiến, giá trị hàng tỷ đồng

            Tổng vốn huy động xây dựng Thị Trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt gần 320 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước các cấp 48,5 tỷ đồng, chiếm 22,3% ( trong đó ngân sách trung ương 20 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hơn 16 tỷ đồng; ngân sách huyện 3,3 tỷ đồng; ngân sách thị trấn hơn 9,2 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp xây dựng công trình công cộng 16 tỷ đồng; doanh nghiệp đầu tư XD chợ 114 tỷ đồng; Nhân dNn xây dựng, sửa chữa nhà ở, chỉnh trang tường rào, vườn và các công trình khác ước tính gần 150 tỷ đồng; tài trợ khác 0,9 tỷ đồng.

            Từng bước củng cố, phát huy lĩnh vực thương mại dịch vụ là các ngành nghề có thế mạnh và một số ngành nghề cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung... Đến nay trên địa bàn Thị Trấn có 175 doanh nghiệp; 1.455 hộ kinh doanh (tăng thêm 249 hộ kinh doang 35 danh nghiệp so với năm 2016).

            Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 08/7/2019 của BTV Huyện ủy về tập trung xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể thị trấn được tăng cường, tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét, phong trào trong quần chúng nhân dân ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả; xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt qua phong trào. Số tiêu chí tăng gần 2 lần từ khi ban hành Nghị quyết 02-NQ/HU (từ 11 tiêu chí năm 2016 lên 20 tiêu chí  tháng 6 năm 2019), chất lượng các tiêu chí được củng cố vững chắc hơn; công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch được quan tâm thực hiện có hiệu quả; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch kiến trúc được quan tâm; tỷ lệ, chất lượng gia đình văn hóa tăng lên; phong trào xây dựng TDP, cơ quan văn hóa được quan tâm và hiệu quả tốt (tăng  thêm 8 TDP, 9 cơ quan);nếp sống văn minh, môi trường đô thị ngày càng rõ nét; phong trào vệ sinh môi trường trong từng hộ dân, khu dân cư được quan tâm; cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp; tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá và giàu tăng nhanh; phong trào văn hóa, thể dục, thể thao được quan tâm; công tác hòa giải cơ sở được chú trọng; các thủ tục hành chính giảm thiểu; thu hút nguồn lực xây dựng văn minh đô thị ngày càng tăng. Đến nay, Tổ dân phố 1 đã đạt chuẩn văn hóa kiểu mẫu đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 đồng chí Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

            Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Ngô Xuân Ninh, Phó bí thư TT Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại 03 năm qua trong phong trào xây dựng văn minh đô thị cần phải khắc phục, đồng thời đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận trong xây dựng văn minh đô thị; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong NQ để xác định chương trình cụ thể và bám vào kế hoạch khung  để thực hiện có hiệu quả; tranh thủ các nguồn lực đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó quan tâm đến công tác XHH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn đặc biệt xây dựng nhà văn hóa các TDP, các tuyến đường trên địa bàn, trước mắt tập trung triển khai và hoàn thành các dự án do Thị trấn làm chủ đầu tư.

Phối hợp với các Ban, ngành cấp huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tập trung xây dựng đơn vị công sở văn hóa, góp phần vào xây dựng Thị trấn sớm đạt chuẩn văn minh đô thị

Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng văn minh đô thị.

  Bế mạc Hội nghị đ/c Hoàng Quốc Nhã Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn đã phát biểu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó Bí thư TT Huyện ủy đồng thờ phát động phong trào nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị MTTQ, các ngành đoàn thể, các TDP, toàn thể, cán bộ đảng viên và Nhân dân Thị trấn cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua, bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo với quyết tâm cao nhất xây dựng “ Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào năm 2020 với các nội dung cụ thể đó là:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung cao cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng VMĐT

2. Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghi quyết, kết luận, thông báo, các chỉ đạo của cấp trên về xây dựng văn minh đô thị; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cá nhân tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng văn minh đô thị

3. MTTQ và các đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cuộc vận động, phát huy vai trò tự chủ của nhân dân, vận động các tổ chức.

4. BCĐ văn minh đô thị tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các đơn vị, TDP, tham mưu ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào thi đua; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, đưa các chỉ tiêu tham gia xây dựng VMĐT là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua của tổ chức, cá nhân hàng năm.

5. Các TDP trên cơ sở khung kế hoạch hàng năm, hàng tháng lên kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi TDP, thường xuyên hàng tháng báo cáo về BCĐ những khó khăn vướng mắc và kết quả đạt được, phát động toàn thể nhân dân tích cự tham gia phong trào xây dựng văn minh đô thị một các có chiều sâu và hiệu quả cao nhất đưa thị trấn phát triển nhanh hơn, bề vững hơn xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện nhà như NQ Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ IX đã đề ra.

Một số hình ảnh đô thị văn minh nổi bật 

Tác giả: Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban biên tập