Thị trấn cần quyết liệt hơn để đạt 5 tiêu chí đô thị văn minh trong năm 2023
24/02/2023 08:57
Đoàn công tác theo quyết định số 328 của Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn huyện về xây dựng đô thị văn minh.
Thị trấn cần quyết liệt hơn để đạt 5 tiêu chí đô thị văn minh trong năm 2023