Thị trấn thu giữ nhiều biển hiệu, hàng hóa kinh doanh trên vỉa hè, hành lang giao thông
31/10/2022 10:00
Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2022 của UBND huyện Hương Khê. Thị trấn huyện vừa tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm, khôi phục trật tự đô thị.
Thị trấn thu giữ nhiều biển hiệu, hàng hóa kinh doanh trên vỉa hè, hành lang giao thông

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2022 của UBND huyện Hương Khê. Thị trấn huyện vừa tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm, khôi phục trật tự đô thị.

Tác giả: Thanh Huệ - Nguồn: ban biên tập