Thị trấn huyện bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND
21/03/2023 07:57
Chiều 20/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị trấn Hương Khê tổ chức Kỳ họp thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu bổ sung các chức danh chủ chốt.
Thị trấn huyện bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND