Đảng bộ Thị trấn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020
10/07/2020 08:33
Sáng ngày 8/7/2020 Đảng bộ Thị trấn Hương Khê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tổng kết Đại hội Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2020 -2025
Đảng bộ Thị trấn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Tham dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lê Trọng Dũng- Phó Ban Tuyên giáo HU và các đồng chí đại diện các phòng, ban Huyện ủy.Toàn BCH Đảng bộ Thị trấn, Bí thư, P. Bí thư các Chi bộ trực thuộc, tổ trưởng các Tổ đân phố trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội Nghị

6 tháng đầu năm 2020 cùng với những khó khăn về suy thoái kinh tế chung của toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tuy vậy nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, Thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực;Thương mại, dịch vụ Tổng giá trị 06 tháng đầu năm ước đạt 209 tỷ đồng/kế hoạch năm 598 tỷ đồng (bằng 35%). Triển khai xây dựng văn minh đô thị; xây dựng dự án tuyến đường Cao Thắng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trị giá 9.2 tỷ đồng. Xây dựng trường Mầm Non Bông Sen trị giá 02 tỷ đồng; đường giao thông tại các Tổ Dân phố trị giá đầu tư 240 triệu đồng. Tổng giá trị ước đạt 11.5 tỷ đồng/Kế hoạch năm 21.5 tỷ đồng, đạt 53.4% kế hoạch.. Tổng sản lượng lương thực 06 tháng đầu năm  ước đạt 280 tấn/KH năm 560 tấn đạt 50% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tăng cường và quản lý tốt các nguồn thu. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.750 triệu đồng/15.511 triệu đồng (đạt 24,2% kế hoạch huyện giao), 3.750 triệu đồng/16.477 triệu đồng (đạt 22,8% kế hoạch HĐND Thị Trấn giao) .Thu trợ cấp cân đối: 986 triệu đồng, thu trợ cấp mục tiêu: 3.414 triệu đồng. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền về đại hội Đảng bộ Thị Trấn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Co vid-19 và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2020 (Cơ quan Thị Trấn đạt chuẩn văn hóa năm thứ  2; 18 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa). tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng toàn huyện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 đạt giải A toàn đoàn. Duy trì vững chắc Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Các trường đã hoàn thành chương trình giáo dục và tổng kết năm học 2019 - 2020. Công tác Chính sách xã hội được quan tâm,  thực hiện việc chi trả trợ cấp 6 tháng đầu năm và quà tết Nguyên đán cho đối tượng người có công với số tiền gần 06 tỷ đồng; Rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho đối tượng Người có công, Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo: 1.124 đối tượng với số tiền hơn 1.3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng văn minh đô thị được duy trì thường xuyên. Hàng tháng phát động Nhân dân ra quân vệ sinh môi trường; chỉnh trang trên 1.500m đường hoa; vận động chỉnh trang trên 250 hộ chỉnh trang, nhà cửa, vườn, vôi ve tường rào đảm bảo mỹ quan đô thị. Đến nay đơn vị Thị Trấn đang nỗ lực phấn đấu giữ vũng 22/24 tiêu chí, phấn đấu cuối năm thực hiện đạt  24/24 tiêu chí trong xây dựng Thị Trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn- HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt đực vẫn bộc lộ những khó khăn, tồn tại đố là:

Thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp; công tác triển khai nguồn thu từ đất chậm.

 Huy động nguồn lực xây dựng VMĐT chưa đồng đều ở các TDP. Cơ sở vật chất nhà văn hóa xuống cấp chưa có nguồn lực để đầu tư xây dựng.

Kết quả làm rãnh thoát nước đạt thấp.Vệ sinh môi trường còn gặp khó khăn; ý thức của một bộ phận người dân còn kém, tình trạng vứt rác thải không đúng quy định, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm  môi trường ở một số khu vực công cộng.

 An ninh trật tự diễn biến phức tạp (ma túy, đánh bạc, gây gỗ đánh nhau,...) vẫn thường xuyên xẩy ra.

Công tác cải cách hành chính trong một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, cụ thể trên lĩnh vực quản lý hành lang, môi trường và tư pháp hộ tịch. Tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị thiếu chiều sâu, kết quả đạt được còn thấp, nhất là 02 tiêu chí còn lại trong 24 bộ tiêu chí xây dựng văn minh đô thị.

Đ/c Lê Trọng Dũng- Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Trọng Dũng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Thị trấn đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị Đảng bộ Thị trấn cần thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là:

-Tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên tất cả các lĩnh vực, làm tốt công tác chính trị tư  tưởng, nâng cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong cán bộ đảng viên.Nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch đang có nhiều âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

- Làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Tiếp tục quan tâm khôi phục kinh tế, xây dựng văn minh đô thị sau đại dịch covid -19, sớm đưa thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2020.

- Đẩy mạnh các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, đảm bảo công tác an sinh xã hội, quan tâm các đối tượng chính sách, NCC, bảo trợ XH, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

-Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm  kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội Nghị  cũng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30,40,45,50,55,60,65 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên và khen thưởng cho các tậpthể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6  tháng đầu năm 2020 .

 

 

 

Tác giả: Hồng Lĩnh - Nguồn: Ban biên tập