Công đoàn Thị trấn Hương Khê Đại hội lần thứ VI
21/03/2023 07:42
Chiều ngày 18/3, Thị trấn huyện tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Công đoàn Thị trấn Hương Khê Đại hội lần thứ VI